Adatvédelmi nyilatkozat

www.ehrle.hu Domain alatt egy a KVANT Kft.-EHRLE Hungária által forgalmazott berendezésekkel, valamint a KVANT Kft.-EHRLE Hungáriával foglalkozó weboldal érhető el, melynek célja a Cégünk által forgalmazott berendezések bemutatása, valamint lehetőség biztosítása a velünk való kapcsolat felvételére.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (KVANT Kft.) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató (KVANT Kft.) a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával mint felhasználó elfogadod jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: KVANT Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.

Cégjegyzékszám: 13-09-076164

Elektronikus levélcím: info(kukac)kvant.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 04490-0001 (www.adatvedelmibiztos.hu)

 1. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelés, így a honlapon megadott adatok rögzítése és felhasználása a kapcsolattartáshoz és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

2.2.  A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A hozzájárulást a felhasználók a honlapon való kapcsolati űrlapok kitöltésekor, valamint a szerviz hibabejelentés leadásakor adhatják meg.

2.3. A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

2.4. A Szolgáltató (KVANT Kft.) az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 1. A kezelt adatok köre kapcsolati űrlap kitöltése esetén
 • név (családi és utónév
 • e-mail cím
 • postacím
 • cégnév
 • telefonszám
 • rendelkezik-e már autómosóval
 • mely településen gondolkozik autómosó építésén
 • rendelkezik-e már területtel
 • amennyiben rendelkezik területtel, annak mérete
 • az autómosó befektetés valószínűsíthető forrása
 • az autómosó létesítésének tervezett időpontja
 • honnan ismeri a márkát
 • szeretne-e információs levelet kapni

 

 1. A kezelt adatok köre Akadémiára jelentkezés esetén
 • név (családi- és utónév)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 1. A kezelt adatok köre szerviz hibabejelentés leadásakor
 • név
 • cégnév
 • telefonszám
 • lakcím/autómosó címe
 • e-mail cím
 1. Az adatkezelés célja

6.1. A kapcsolati űrlap kitöltése során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:

 • az érdeklődők beazonosítása
 • a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele
 • információk közzététele
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása

6.2. A kapcsolati űrlap kitöltése során fakultatívan megadható adatok célja:

 • specializáltabb kapcsolatfelvétel lehetővé tétele
 • igényfelmérés

6.3. Az EHRLE Akadémiára való jelentkezés kitöltése során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:

 • az érdeklődők beazonosítása
 • a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele
 • információk közzététele
 • a Szolgáltató gazdasági reklámnak nem minősülő hirdetményeinek kiküldése
 1. Információs levél

7.1. A kapcsolati űrlap kitöltőinek lehetősége van feliratkozni információs levelünkre, melyek rendezvényeinkről, valamint akcióinkról szólnak, valamint tartalmazzák a legfontosabb információkat. Az elektronikus információs levélre bárki feliratkozhat. Az információs levelek reklámot is tartalmazhatnak.

7.2. Az információs levél szolgáltatásról a levelek alján található hivatkozásra kattintva, vagy a Szolgáltató fent említett elérhetőségeinek bármelyikén bármikor le lehet iratkozni.

 1. Az adatkezelés időtartama

A kapcsolati űrlapon kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése az űrlap kitöltésekor kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – adatok törléséig, illetve az együttműködés létre nem jötte esetében 3 évig tart, létrejött együttműködés esetében annak esetleges lezárulásáig.

 1. Adatfeldolgozás

9.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
– Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások
– Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés
– MailChimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

9.2. Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

9.3. A Google Analytics alkalmazása

A Google Analytics rendszerét honlapunk látogatottságának elemzéséhez, továbbá rendszerfejlesztés céljából használjuk. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

9.4. Facebook-hirdetések használata

A Facebook-hirdetési rendszerét használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Facebook pixel megoldást. A Facebook hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása.
Amikor egy Felhasználó a honlapunkat felkeresi, a elfogadás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg.

Minden látogató másik Facebook cookie-t kap. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szereztünk – azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjunk hirdetéseket megjeleníteni a weboldal látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jussunk.
Amennyiben nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Te nem fog szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban.

A Facebookon belül módosíthatja a saját hirdetési beállításait ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences
A Facebook adatvédelmi információiról részletesebben itt tájékozódhat: https://www.facebook.com/privacy

9.5. Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/ Youtube/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/ Youtube/Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

10. Adatbiztonság

10.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

10.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a SZTJ Informatikai és Oktatási Szolgáltató Kft. által dedikált szerveren tárolja.

11. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

11.1. A felhasználó adatainak módosítását az info(kukac)kvant.hu e-mail címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól.

11.2. A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés – és továbbítás megtiltását kérni az info(kukac)kvant.hu e-mail címre küldött levél útján.

11.3. A felhasználó jogosult adatait kikérni a Szolgáltatótól továbbítási célra, ennek megfelelő formában.

 1. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

12.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info(kukac)kvant.hu e-mail címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

12.2. A felhasználó az Infotv., a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a GDPR alapján a bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu, ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

13. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

© 2020 EHRLE GmbH